Healthy Mind In A Healthy Body

Опубликовано д.м.Г Նախագծի մասնակիցներ՝ 4-5րդ դասարանի սովորողներ: Նախագծի նպատակը՝ Բանավոր խոսելու հմտությունների զարգացում: Կարդալու, լսելու քննարկելու կարողությունների ձևավորում: Տրված թեմայի շուրջ հարցերին պատասխանելու կարողության զարգացում: Առողջ ապրելակերպի հանդեպ հետաքրքրության ձևավորում: Ուսումնական նյութ՝ Was/Were-ի կիրառումը պարզ նախադասություններում: Նախագծի ընթացքը՝ Կարդա հատվածը և պատմիր քո հետարքրքրությունների մասին սպորտում / Read the text and say if you are fond of sports.SPORT IS GOOD … Continue reading Healthy Mind In A Healthy Body

Կենսոլորտ. նրա բաղադրիչները

Ծանոթանալով երկրագնդի տարբեր ոլորտներին՝ կարող ենք նշել, որ դրանցից ամենամեծը և ամենատարածվածը, որը բնակեցված է տարբեր կենդանի օրգանիզմներով, կենսոլորտն է: Կենսոլորտ հասկացությունը տվել է ավստրիացի գիտնական էդվարդ Զյուսը դեռևս 19-րդ դարում՝ իր «Երկրի դեմքը» գրքում: Քանի որ կենդանի օրգանիզմներն ունեն շատ լայն տարածում, ուստի կենսոլորտն ընդգրկում է ողջ ջրոլորտը, քարոլորտի վերին և մթնոլորտի ստորին շերտերը: Այդ շերտերում … Continue reading Կենսոլորտ. նրա բաղադրիչները

Հնարագետ ջուլհակը: Ղ. Աղայան

1 Շահ-Աբասի ժամանակ հեռու աշխարհից դերվիշի հագուստով մի մարդ է գալիս Սպահան քաղաքը։ Քաղաքի ընդարձակ հրապարակի մեջ այդ դերվիշը մի մեծ շրջան է քաշում փայտով, ինքն էլ կշտին նստում լուռ ու մունջ։ Անցուդարձ անողները նայում են և զարմանալով հարցնում, թե՝ դու ո՞վ ես, այս ի՞նչ բան է, որ դու քաշել ես. արդյոք մի թալիսման չէ՞ սա, և մեզ … Continue reading Հնարագետ ջուլհակը: Ղ. Աղայան