Ինքնաստուգում

5-րդ դասարան 1.Առանձին խմբերով ներկայացրո՛ւ գոյականները և ածականները՝ խիզախ, բարի, գարուն, արև, երկար, ծաղիկ, վազել, ժամացույց, ջրել, գնալ, հրաշալի, երեխա, լողալ,վազվզել, մաքուր, նավաստի:  Գոյականներ-Գարուն, արև, ծաղիկ, ժամացույց, երեխա, նավաստի։ Ածականներ-խիզախ, բարի, երկար, հրաշալի, մաքուր։ 2. Տրված բառերից կազմի՛ր գոյականներ՝ իշխել, ճեղքել, գործել, շքեղ, ուսուցանել, դեղին, բժշկել, հյուսել:  Իշխան, ճեղք, գործ, շքեղություն, ուսուցում, դեղնություն, բժիշկ, հյուսք։ 3.Տրված … Continue reading Ինքնաստուգում