Աշխարհի ամենաճշմարտախոս մարդը

Երկար քթով մի փոքրիկ ծերուկ, բուխարու առաջ նստած, պատմում էր իր արկածները։ Լսողները նրա երեսին ծիծաղում էին. ― Ա՜յ քեզ Մյունխհաուզեն, ա՜յ քեզ բարոն։ Բայց ծերուկը նրանց չէր էլ նայում։ Նա հանդարտ շարունակում էր պատմել, թե ինչպես է թռել լուսին, ինչպես է ապրել երեք ոտանի մարդկանց մեջ, թե ինչպես իրեն մի մեծ ձուկ կուլ է … Continue reading Աշխարհի ամենաճշմարտախոս մարդը

Երրորդ ուսումնական շրջանի ամփոփում հայրենագիտություն թեմայից

Արշակ և Շապուհ, ԴԱՎԻԹ ԱՆՀԱՂԹ, ՀԱՅՈՑ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԸ, ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՁԻԱՐՁԱՆՆԵՐԸ, ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻՆԵՐ, ԳԱՌՆԻԻ ՏԱՃԱՐ, ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ․ Երեւանի փողոցներում, ՈՒՐԱՐՏՈՒ.ՎԱՆԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐԱՐԱՏ, Լոռու մարզ

Արշակ և Շապուհ

Հատվածներ Փավստոս Բուզանդի «Պատմություն Հայոց» երկից ….Պարսից Շապուհ թագավորը մեծ աղաչանքներով, ընծաներով և հրովարտակներով՝ Արշակ թագավորին սիրով իր մոտն էր կանչում, որ այնուհետև իրար մեջ սեր և խաղաղություն և մեծ բարեկամություն հաստատեն: Իսկ Արշակ թագավորը, թեպետ և ուզում էր պատերազմ տալ, բայց Հայոց աշխարհի ողջ զորքը այս բանին չէր համաձայնում: Ուստի նա կամա-ակամա սիրտ արավ … Continue reading Արշակ և Շապուհ

Лафонтена «Фортуна и дитя»

Лафонтена «Фортуна и дитя» Жила белка в лесу, ни о чём не тужила. Никто её не беспокоил. Спала она на ветке большой ели. Никогда не заботилась ни о ком, только о себе. рошло время, у неё появились бельчата. Теперь белка никуда от них не уходила. Наступила зима. В лесу начались обвалы. Однажды тяжёлый ком снега … Continue reading Лафонтена «Фортуна и дитя»

ԴԱՎԻԹ ԱՆՀԱՂԹ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ Տեսանյութից տեղեկություններ դուրս հանիր Դավիթ Անհաղթի մասին։ Հինգերորդ դարի փիլիսոփա, Նա ծնվել է մոտ 475 թվականներին, Նա հաստատվել է Հաղպատի վանքում։Դավիթ Անհաղթի անունը կրող ի՞նչ վայրեր կան Երեւանում։ Դավիթ Անհաղթի փողոց, Դավիթ Անհաղթի հուշարձան, Դավիթ Անհաղթի զբոսայգի Տեսանյութը՝ https://www.youtube.com/embed/RimYIbmQBzI?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=ru&autohide=2&wmode=transparent

Հայոց Լեզու 5

228-Եռեսուն, քառասուն, հիսուն, վաթսուն, ևոթսուն, ութսուն, ինսուն։ Սունը ցույց է տալիս տասնյակ։ 229- 230- Վաթսունհինգ, քառասունութ, հարյուր յոթ, իննսուներեք, վեց հազար ութսունյոթ, չորս հազար երեք հարյուր քսանմեկ, յոթ հարյուր ութսուն վեց 231-կամ ինն կամ ինը 232-բոլորն էլ ցույց են տալիս համար 233-Տասներորդ, երրորդ, երկրորդ, երեսունհինգերորդ, տասներկուերորդ, չորրորդ, քսանութերորդ, ութսուներկուերորդ, տասնվեցերորդ, առաջին։

Լրացուցիչ առաջադրանքների փաթեթ (5-րդ դասարան)

Խմբագրելի… 1. 5-5 , 3-4 2-24, 7, 6 3-4, 0 4-4, 5-1/5, 3/5 Տես այստեղ Խնդիրներ տարիքների վերաբերյալ։ Սիրելի սովորողներ, կազմեք  տարիքների  վերաբերյալ  խնդիրներ։ 11.  45 տարի անց Գաբրիելայի տարիքը իր ներկայիս տարիքից 4անգամ մեծ կլինի։ Քանի՞ տարեկան է նա այժմ։ 15 10․ Խանութպանը պետք է 28 մետր ժապավենը բաժանի 2 կտորի այնպես, որ կտորներից մեկը մյուսից 8 մետրով երկար լինի: Կտորներից յուրաքանչյուրը քանի՞ մետր կստացվի: … Continue reading Լրացուցիչ առաջադրանքների փաթեթ (5-րդ դասարան)