Մաթեմատիկա 11-05-2011

Խնդիրներ մնացորդով բաժանման վերաբերյալ Վերհիշում ենք մնացորդով բաժանում թեման 1․Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 10 է, թերի քանորդը՝ 7,մնացորդը՝ 4։ 10x7+4=74 2․Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 21 է, թերի քանորդը՝ 5,մնացորդը՝ 11։ 5x21+11=116 3․Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 17 է, թերի քանորդը՝ 2,մնացորդը՝ 5։ 2x17+5=394․Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 101 է, թերի քանորդը՝ 7,մնացորդը՝ 2։ 7x101+2=709 5․Գտեք բաժանելին, եթե … Continue reading Մաթեմատիկա 11-05-2011

11-05-2021 Մայրենի Եղեգնուհին

Ղազարոս ԱղայանԵղեգնուհին (հեքիաթ)Մի թագավոր է էլել։ Այս թագավորը մի որդի է ունեցել մինուճար։ Տղան որ հասել է, հայրնասել է. ― Որդի՛, ժամանակ է քեզ ամուսնանալու․ ո՞ւմ ես աչքադրել, ասա՛, գնանք նրան ուզենք, կամթե չէ մեզ կամք տուր, մենք ինքներս կընտրենք քեզ հարմար մի աղջիկ։Որդին ասաց.― Հա՛յր, ես միտք չունիմ աղջիկ ուզելու, իսկ եթե ուզելու լինիմ՝ … Continue reading 11-05-2021 Մայրենի Եղեգնուհին