Անցյալ ամառ ես ունեցել եմ հետաքրքիր արձակուրդ - I had an interesting vacation last summer․ Անցած շաբաթ անձրև էր գալիս-It was raining last week. Նա ապրել է Երևանում իր ողջ քյանքում-He has lived in Yerevan all his life․ Նա արդեն վերջացրել է իր աշխատանքը-He has already finished his work․ Ես եղել եմ Կանադայում-I have been … Continue reading