Թeստ 8

Կամակոր  թագավորը      Լինում է, չի լինում ̀ մի  կամակոր  թագավոր  է  լինում:Մի  օր  նա  կանչում է  իր  երկրի  բոլոր   դեր□ակներին  և  հրամայում, թե  ինձ  համար  մի  այնպիսի  վերմակ  կարեք, որ  հասակիս  համեմատ  լինի ̀ ոչ  երկար, ոչ  կարճ:Ոչ մի   դերձակ  չի  կարողանում  թագավորի  հրամանը  կատարել, բոլորի  գլուխներն  էլ  կտրել  է  տալիս:     Օրերից  մի  օր  թագավորի  մոտ  մի  դերձակ  է  գալիս:  - Թագավորն  ապրած  կենա, -ասում  է  նա, -  ես  քո  ուզած  վերմակը  կկարեմ:Ոչ  երկար  կլինի, ոչ կարճ:   - Լավ, - ասում է թագավորը, - բայց  տես,  եթե  մի  փոքր  երկար  եղավ  կամ  կարճ, իմացած  լինես ̀ գլուխդ  կտրելու  եմ:   -Համաձայն   եմ, թագավորն  ապրած  կենա, թե  չկարողացա ̀  գլուխս  կտրի:    Դերձակը  գնում  է  մի  վերմակ  կարում,  դիտմամբ  էլ  մի  քիչ  կա□ճ  է  անում:Տանում  է,  դնում     թագավորի  առաջ:Փեշի  տակ  էլ  թաքուն  մի  ճիպոտ  է  պահած  լինում:    -Թագավորն  ապրած  կենա, - ասում է  դերձակը̀  գլուխ  տալով, - քո  ուզած  վերմակը  կարել  եմ:Տես ̀  կհավանե՞ս:    -Տեսնենք  հասակիս  հարմա՞ր  է, թե՞  ավել- պակաս, -  ասում  է  թագավորն  ու  պառկում  թա□տին, վերմակը  քաշում  վրան:Վերմակը  հազիվ  ծնկներին  է  հասնում, ոտքերը  բաց  են  մնում:    Դերձակն  իսկույն  փեշի  տակից  հանում  է ճիպոտը  և  խփում  թագավորի  ոտքերին:    -Թագավորն  ապրած  կենա, - ասում է  դերձակը, - ամեն  մար□  իր վերմակի  համեմատ  պիտի   ոտքը  մեկնի:     Թագավորն  ամիջապես  ոտքերն  իրեն է  քաշում:    Կամակոր  թագավորն  այլևս  ոչինչ  չի  կարողանում  ասել:Նույնիսկ  մեծ –մեծ   նվերներ  է … Continue reading Թeստ 8

Мечта

Проектное задание «Моя заветная мечта»Подготовьте презентацию / текст / видео / аудио на тему «Моя мечта».Как вы думаете, зачем людям нужна мечта? В чём отличие между мечтой и целью? Есть ли мечта у вас? Что вы делаете для её достижения? Задания (повтор пройденного материала) 1. Вставьте пропущенные буквы: В одном городе жил сапожник. Жена умерла, … Continue reading Мечта