Ուղղանկյուն

Ուղղանկյուն

Ուղղանկյունը երկրաչափական պատկեր է, որն ունի 4 չորս կողմ և որի
բոլոր անկյունները ուղիղ են (դրա համար էլ այն կոչվում է ուղղանկյուն):

Ուղղանկյան հանդիպակաց կողմերը հավասար են, հետևաբար՝
ուղղանկյան պարագիծը որոշվում է P=2⋅(a+b) բանաձևով: a-ն և b-ն
ուղղանկյան կից կողմերն են:

Ուղղանկյան մակերեսը հավասար է կից կողմերի արտադրյալին՝ S=a⋅b

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s