Այդ ոչինչը ես եմ

  1.  Ավ. Իսահակյանի  «Այդ ոչինչը ես եմ»   առակից դո՛ւրս գրիր 10 պարզ  և 10 բաղադրյալ (ածանցավոր, բարդ և բարդ ածանցավոր) բառեր:

պարզ-Ոտք, գլուխ, պատ, մեջ, մեծ, առաջ, բարձր, վեզիր, շահ, աչք։

Բաղադրյալ- անպատկառ, անվրդով, իշխան, նահանագապետ, արաջնորդ, փոխարքա,

Ածանցավոր-մայթին, անպատկառ, անվրդով, քեզանից, ինձնից, պատասխանից, իշխան, իհարկե, նվարդյուն, իշխան։

Բարդ-քաղաքապետ շքախումբ, նահանգապետ, դերվիշ փոխարքա, ոչինչ, աղքատ ցնցոտի։

բարդ ածանցավոր-

Օրինակ՝ աղավնի— պարզ բառ,

          անպատճառ— բաղադրյալ (ածանցավոր) բառ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s