Դեկտեմբերի 10

Կարգի՛ բեր բլոգդ: Շաբաթվա բացթողումները լրացրո՛ւ:Եթե ինքնաստուգումը չես ավարտել, մինչև ուրբաթ օրվա ավարտը լրացրո՛ւ, ուղարկի՛ր:Անգի՛ր սովորիր Զահրատի (արևմտահայ բանաստեղծ) «Անուշապուր» բանաստեղծությունը:ԱնուշապուրԿաղանդ Պապա մը գարՆվերներ բերերՏար տար չհատներ:Ծառ մը բարձրանարԹիզ թիզ -օրեօր-Երկինք չհասներ Ինչ որ կյանք կըսենքԱնուշապուր մը ըլլար-ուտեինք-Կեր կեր- չհատներ: Բացատրի՛ր Կաղանդ, Կաղանդ Պապա, չհատնել, անուշապուր  բառերը: Կաղանդ-Նոր տարի Կաղանդ պապ-Ձմեռ պապիկ չհատնել-չսպառվել անուշապուր-ծիրանաչրով և սոխառածով պատրաստվող քաղցր ապուր Համացանցից գտի՛ր … Continue reading Դեկտեմբերի 10

Դեկտեմբերի 6

Ավ. Իսահակյանի «Արևի մոտ» հեքիաթից դո՛ւրս գրիր ան նախածանց ունեցող բառերը: Օրինակ՝ անգութ, անուշ, անցուդարձ, անում, անտուն,  անցավ, անընդհատ,  անվախ, անտեր, անծանոթ, անկողին, Հայոց լեզու 5 գրքից գրի՛ր 90, 91, 92  վարժությունները: 90-սառնասիրտ, մտածել, մրոտվել։ 91-ամպոտ-ամպ+ոտ, քարոտ-քար+ոտ, օդային-օդ+ային, անշնորհք-ան+շնորհք, դժգոհ-դժ+գոհ, հեռավոր-հեռ+ավոր, բարություն-բար+ություն, գրավոր-գր+ա+վոր, անորոշ-ան+որոշ, տհաճ-տ+հաճ։ 92-Ա-կաթ-կաթնամթերք, կաթնահունձ, կաթնաշոռ, կաթնաման, կաթնասուն։ Բ-ենի-բալենի, տանձենի, խնձորենի, կեռասենի, դամբուլենի, ծիրանենի, մոշենի։