Հայրենագիտություն

Արտաշես և Սաթենիկ Ալանները կովկասյան լեռնական այլ ժողովուրդների հետմիաբանվելով և գրավելով Վրաց թագավորության կեսը,խոշոր բազմությամբ գալիս և տարածվում են Հայոցաշխարհում։ Ալանների ներխուժման դեմն առնելու համար Արտաշեսը հավաքում է իր զորքը և պատերազմի է դուրս գալիս։ Ալանները հայոց զորքերի ճնշման տակ փոքր-ինչհետ են նահանջում, անցնում են Կուր գետը և ճամբարում գետի հյուսիսային ափին։Արտաշեսն էլ հետապնդելով նրանց, … Continue reading Հայրենագիտություն

Հայոց լեզու 5 տանը

96-Ա)-աստղիկ, արկղիկ, թիթեռիկ, թերթիկ, գետակ, նավակ, դռնակ, թռչնակ, խուզուկ, գառնուկ Բ)-հայրիկ, մայրիկ, տատիկ, պապիկ, քաղցրիկ, անուշիկ, որդյակ, տաքուկ, հարսիկ։ փոքրացրող իմաստ են տալիս։ 97) ա-մկնիկ-մկն-(մուկ)-իկ, մայրիկ-մայր-իկ, շնիկ-շն-(շուն)-իկ, փիսիկ-փիսո-իկ, գեղեցիկ-գեղեց-(սիրուն)-իկ, փոքրիկ-փոքր-իկ, սիրունիկ-սիրուն-(գեղեցիկ)-իկ, թիթեռնիկ-թիթեռն(թիթեռ)-իկ, ծիտիկ-ծիտ-(թռչուն)-իկ, տոտիկ-տոտ-(ոտք)-իկ, մատիկ-մատ(մարմնի մաս)-իկ։ բ-գնդակ-գնդ-(գունդ)-ակ, գետակ-(գետ)-ակ, առվակ-առվ-(առու)-ակ, որդյակ-որդյ-(որդի)-ակ, գուշակ-գուշ-(գուշակություն)-ակ, կտակ-կտ-(կուտակ)-ակ, բլր-(բլուր)-ակ, մահակ-մահ-ակ։ գ-գայլուկ-գայլ-ուկ, գառնուկ-գառն-(գառ)-ուկ, ձագուկ-ձագ-ուկ, ձիուկ-ձի-ուկ, մարդուկ-մարդ-ուկ, պոչուկ-պոչ-ուկ։ 98-բլրակ-բլուր, ձկնիկ-ձուկ, տնակ-տուն, հանում ենք … Continue reading Հայոց լեզու 5 տանը