Բաժանելիության հայտանիշ

Բաժանելիության հայտանիշներ։ Թվերի բաժանելիությունը 3-ի, 9-ի և 4-ի Դասարանական առաջադրանքներ 1․ 83, 12, 129, 6534, 5355 թվերից առանձնացրե՛ք նրանք, որոնք բաժանվում են 3-ի։ 12, 129, 6534, 5355:   2․ Որոշե՛ք, թե 91917, 56574, 828 թվերից որոնք են բաժանվում 9-ի։ 91917, 56574, 828 3․    230, 1200, 5250, 324, 535160, 73489138  թվերից առանձնացրե՛ք նրանք, որոնք բաժանվում են … Continue reading Բաժանելիության հայտանիշ

Ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփում Բնագիտություն առարկայից

Մենք Առաջին ուսումնական շրջանում արել ենք շատ դասեր բնագիտություն առարկայից հիմա իմ ամենասիրելիները՝ Իմ կենդանի՝ Տոգոն, Հրաբուխ, Երկրի մակերևույթի հիմնական ձևերը: Հարթավայրեր և լեռներ։ Սրանք իմ ամենասիրած դասերն ենբնագիտություն առարկայից։ Մնացածին կարող եք ծանոթանալ իմ բնագիտության բաժնում։

Ջրոլորտ, ջուրը բնության մեջ: Ջրի հատկությունները

Երկրագնդի մակերևույթի մեծ մասը ծածկված է ջրով:Երկրագնդի վրա ջրի ծավալի մեծ մասը Համաշխարհային օվկիանո­սի աղի ջրերն են: Միայն չնչին մասը կազմում են ցամաքի, մթնո­լորտի և կենդանի օրգանիզմների մեջ գտնվող ջրերը:Մարդուն անհրաժեշտ քաղց­րահամ ջրի ծավալը մեր մոլորա­կի վրա շատ չնչին է, ըստ որում՝ բաշխված է խիստ անհավասա­րաչափ: Մի տեղ ջրի ավելցուկի պատճառով գոյացել են ճահիճ­ներ, իսկ … Continue reading Ջրոլորտ, ջուրը բնության մեջ: Ջրի հատկությունները