Մաթեմատիկա տնային և դասարանական աշխատանք

Թեմա՝ մնացորդով բաժանում Ոչ բոլոր թվերն են ամբողջությամբ բաժանվում մեկ ուրիշ թվի վրա։ Նման դեպքում բաժանման արդյունքում ստանում ենք թերի քանորդ ու մնացորդ։ Բաժանելի։ բաժանարար=թերի քանորդ(մնացորդ) Բաժանելի=բաժանարար*թերի քանորդ+մնացորդ Բաժանարար=(Բաժանելի-մնացորդ)։թերի քանորդ Օրինակ՝ 17։5=3(2մն․), 17-ը բաժանելին է, 5-ը՝ բաժանարար, 3-ը՝ թերի քանորդ, իսկ 2-ը՝ մնացորդ։ 17=5*3+2 5=(17-2):3 Բաժանման արդյունքում ստացված մնացորդը միշտ փոքր է այն բնական թվից, … Continue reading Մաթեմատիկա տնային և դասարանական աշխատանք

Երկրի մակերևույթի հիմնական ձևերը: Հարթավայրեր և լեռներ

Երկրի մակերևույթն ամենուրեք նույն ձևը չունի: Մայրցամաքների վրա և օվկիանոսների հատակում կան բազմաթիվ անհարթություններ՝ հարթավայրեր, լեռներ, բլուրներ, ձորեր, խորն անդունդներ և այլն:Երկրի մակերևույթի փոփոխող արտածին ուժերից են Արեգակի էներ­գիան, հոսող ջուրը, քամին, սառցադաշտերը, ծովերի ալեբախությունը և, անշուշտ, մարդու ներգործությունը: Այդ երկու ուժերը հավերժ պայքարի մեջ են: Ներծին ուժերն ստեղծում են անհարթություններ՝ նոր լեռներ, իջվածքներ և այլն: … Continue reading Երկրի մակերևույթի հիմնական ձևերը: Հարթավայրեր և լեռներ

Այդ ոչինչը ես եմ

 Ավ. Իսահակյանի  «Այդ ոչինչը ես եմ»   առակից դո՛ւրս գրիր 10 պարզ  և 10 բաղադրյալ (ածանցավոր, բարդ և բարդ ածանցավոր) բառեր: պարզ-Ոտք, գլուխ, պատ, մեջ, մեծ, առաջ, բարձր, վեզիր, շահ, աչք։ Բաղադրյալ- անպատկառ, անվրդով, իշխան, նահանագապետ, արաջնորդ, փոխարքա, Ածանցավոր-մայթին, անպատկառ, անվրդով, քեզանից, ինձնից, պատասխանից, իշխան, իհարկե, նվարդյուն, իշխան։ Բարդ-քաղաքապետ շքախումբ, նահանգապետ, դերվիշ փոխարքա, ոչինչ, աղքատ ցնցոտի։ բարդ ածանցավոր- Օրինակ՝ աղավնի— պարզ բառ,           անպատճառ— բաղադրյալ … Continue reading Այդ ոչինչը ես եմ

Բանավոր մաթեմատիկա

1.Արկղում կա 8 կարմիր, 9 կանաչ և 10 կապույտ գույնի գնդակներ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդակ պետք է հանել արկղից, որ նրանց մեջ լինի որևէ երկու գույնից գոնե 2-ական գնդակ։1) 4 2) 6 3) 13 4) այլ պատասխաn 2.Էլեկտրոնային ժամացույցը ցույց է տալիս ժամը և րոպեն (օրինակ՝ 02 ։ 21)։ Օրվա ընթացքում քանի՞ անգամ է … Continue reading Բանավոր մաթեմատիկա

ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑԻ Մովսես Խորենացին ծնվել է 5-րդ դարի սկզբին՝ մոտ 410-415 թթ, ենթադրաբար՝ Տարոն գավառի Խորնի կամ Խորոնք գյուղում: Խորնի գյուղից էլ ծագում է նրա  անվան մի մասը՝ Խորենացի: Հիմնականում հենց իր Հայոց պատմությունից ենք իմանում իր մասին: Նրան անվանել են պատմահայր, քերթողահայր: Նա գրել է «Հայոց պատմություն» գիրքը, որտեղ հայերի մասին պատմում է անհիշելի … Continue reading

Ավ. Իսահակյան. Այդ ոչինչը ես եմ

Քաղաքապետ իշխանը շրջում էր քաղաքում: Մարդիկ ոտքի էին կանգնում, կպչում պատերին, խոնարհ գլուխ տալիս: Փողոցի մի անկյունում` պատի ստվերում, ցնցոտիների մեջ պառկած էր մի աղքատ դերվիշ: Շքախմբի առաջնորդը գոռաց դերվիշի վրա. -Ի՞նչ ես մեկնվել մայթին, ճանապարհը բռնել: Չե՞ս տեսնում` ով է գալիս. վե՛ր կաց, անպատկա՛ռ: -Ես միայն ինձնից մեծի առաջ ոտքի կկանգնեմ, — անվրդով պատասխանում … Continue reading Ավ. Իսահակյան. Այդ ոչինչը ես եմ

Մայրենի

Տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմի՛ր` դրանք գործածելով՝ ա) ուղիղ իմաստով,-Մի անգամ քարը իմ աչքը մտավ։ Երեկ ես սեղանի տակ մտա։ Ես ամեն գիշեր հայրիկիս հետ ձեռք ձեռքի եմ տալիս։ Երեկ տեսա, որ խանութում արհեստական գլուխ են տալիս։ բ) որպես դարձվածք-Մայրենիի դասին հեքիաթ բեդրելուց ինձ դեմ գլուխ տվեցին։ Այսօր ավելի ուժեղ աչքս մտավ պիցցան: Մի մարդ մյուսի հետ հեշտությամբ … Continue reading Մայրենի