Բանավոր մաթեմատիկա

Կանաչ լանջեր նախագծի շրջանակներում չափեցինք մեր դրոցի արևելյան լանջը։ Լանջի Լայնությունը 3մ է, իսկ երկարությունը 18մ։Մակերեսը գտնեու համար 3x18=54մ2:Հարավային լանջի չափումներն են՝ լայնությունը 3մ, իսկ երկարությունը 25մ։ Մակերեսը գտնելու համար 3x25=75մ քառ։ Ընդհանուր մակերեսները 54+75=129մ քառ: 1քառ մ ջրելու համար անհրաժեշտ է 1500լ ջուր։ 129x1500=193,500լ ջուր:

Georgia

hello my name is Gegham. i am 10. today today I am going to tell you about my photo. Our family visited Georgia. There was a very nice hotel, we were having breakfast there at 9 o'clock in the morning, we ate at 6 o'clock in the evening and went to swim in the Black … Continue reading Georgia