Մեկը և զրոն

Դասարանական առաջադրանքներ․ 1․ Երկու թվերից մեկը մյուսով բազմապատկելու և դրան բաժանելու դեպքում ստացվում է նույն 11 թիվը։ Որո՞նք են այդ թվերը։  1 2. Կատարե՛ք գործողությունները․  (45:9-24:6) ‧1+2‧1=3(1+1):1+1:(3-2)+4‧1-1:1=6(25-24) ‧(6-5)+1:1+(8-7) ‧1=3(453-452): (17-16)+1‧1=3 3. Առանց գրավոր հաշվուներ կատարելու՝ կռահե՛ք, թե ինչի է հավասար առաջին հինգ կարգային միավորների գումարը։ 15 4․ Բրուտը 1 օրում պատրաստում էր 5 կճուճ։ Նոր … Continue reading Մեկը և զրոն