ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆԸ. ՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐ ԵՎ ԱՏՈՄՆԵՐ

Նյութերն ունեն բազմաթիվ հատկություններ: Այդ հատկությունների շնորհիվ դրանք կարող են փոխազդել միմյանց հետ կամ նույնիսկ ինքնուրույն քայքայվել` առաջացնելով նոր նյութեր: Այդ հատկությունները կոչվում են քիմիական հատկություններ։ Նյութերի քիմիական հատկություններն ուսումնասիրում է բնագիտության «քիմիա» կոչվող  ճյուղը (գիտությունը):Օրինակ՝ երկաթի քիմիական հատկություններից է ժանգոտելու հատկությունը: Երկաթյա մեխի արտաքին շերտի և օդի բաղադրության մեջ մտնող թթվածնի փոխազդեցությունից առաջանում է … Continue reading ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆԸ. ՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐ ԵՎ ԱՏՈՄՆԵՐ

Դասարանական աշխատանք

21, 23, 24 21)1.բ,գ,դ, զ,թ,ժ,լխ,ծ,կ,հ,ձ,ղ,ճ,մ,յ,ն,շ,չ,պ,ջ,ռ,ս,վ,տ,ր,ց,փ,ք,ֆ․ սրանք բաղաձայն հնչյուններ են։ 2.Ա, է, ը, ի, օ, ու․ սրանք ձայնավոր հնչյուններ են։ 23)Արմատ-ա, ր, մ, ա, տ․ երերալ- յ,է,ր,է, ր,ա,լ․ երազ-յ,ե,ր,ա,զ․ որոտ-վ,օ,ր,ո,տ․ տերև-տ,ե,ր, ե,վ․ որոշում- վ,օ, ր,ո,շ,ու, մ․ Երևեի-յ, է, ր, ե, վ, ե, լ, ի 24)Երիտասարդ — 9տ, 10հՈլոռ — 4տ, 5հՈղնաշար — 7տ, 8հՀրշեջ — 5տ, … Continue reading Դասարանական աշխատանք