Հայոց լեզու Առաջադրանք-13-18

13-տրված բառերում որ՞ տառերով (նշաններով ) է գրվել է հնչյունը։ Էջ-է, Էի-է, Էգ-է, Էքսկուրսիա-է, Կես-ե, Սեր-ե, Տեր-ե, Հավերժ-ե, Բազե-ե, Րոպե-ե 14-Տրված բառերում ո՞ր տառերով (նշաններով) է գրվել o հնչյ Օր-օ, օգուտ-օ, օտար-օ, օղակ-օ, մորեխ-ո, նոր-ո, կտոր-ո, սովորել-ո, պահածո-ո, եորեկո-ո, կինո-ո։ 15-Տրված բառերում ե և ո տառերն ինչպե՞ս են կարդացվում Ա․ Եղանակ-ե, երազ-ե, երամ-ե, երկիր-ե, երդում-ե … Continue reading Հայոց լեզու Առաջադրանք-13-18