Տնային առաջադրանքներ

1.Հաշվեք արտահայտության արժեքը կիրառելով բաշխական օրնեքը․

  • 6‧(9+6)= 90
  • (37+5)‧20= 840
  • (10-3)‧11= 77
  • (11-9)‧12= 24

2.  Հաշվե՛ք    առավել   հարմար եղանակով․

  • 7‧3+7‧5+7‧2=7‧3+7‧5+7‧2=70
  • 4‧9+4‧11+4‧3=4×11+4×3+4×9
  • 25‧2+25‧3+25‧5=92 
  •  
  • 32‧16+32‧4+32‧5=32×5+32×4+32×16=800

3.  Եթե թիվը գումարենք ինքն իրեն և ավելացնենք 15, կստանանք 137։ Ո՞րն է այդ թիվը։ 61

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s